Thành phố

Những thành phố sa mạc ấn tượng nhất thế giới

Hạ Nguyên (Theo Worldatlas) |

Những thành phố được xây dựng giữa sa mạc có sức hút riêng.