Thất học

Biến những bức tường thành bảng đen, giúp trẻ em nghèo không thất học

Hà Anh |

Tại một làng nhỏ ở cực đông Ấn Độ, một giáo viên đã biến những bức tường thành bảng đen và đường sá thành lớp học trong nỗ lực thu hẹp khoảng cách cho trẻ em nghèo khi việc học bị gián đoạn do COVID-19.