Theo dõi y tế

Người dân rời Đà Nẵng từ 5.9 đến TPHCM phải theo dõi sức khỏe 14 ngày

Tâm An |

Tất cả những người rời khỏi Đà Nẵng từ 0h ngày 5.9 đến TPHCM phải khai báo y tế, tự theo dõi sức khoẻ trong 14 ngày.