Thủ tục mua xe trả góp

Thủ tục mua xe trả góp

Minh Hương |

Hiện nay, có 2 hình thức vay trả góp chủ yếu. Đó là vay tín chấp và vay thế chấp. Vậy thủ tục mua xe trả góp quy định thế nào?