Thưởng nóng

Hai dấu ấn trong sự nghiệp của Quốc Cơ - Quốc Nghiệp

DI PY |

Quốc Cơ - Quốc Nghiệp từng phá nhiều kỷ lục và tạo dấu ấn với công chúng bằng bộ môn xiếc mà mình theo đuổi.