Tình người

Hồng Ánh, Trác Thúy Miêu, Đại Nghĩa bàn về chuyện "tình người"

DI PY |

Trong khi Trác Thúy Miêu phản đối thì diễn viên Hồng Ánh lại ủng hộ hành động xã hội đồng loạt lên án, chỉ trích cái xấu trong chủ đề bàn về "tình người" tại "8 lạng nửa cân" mùa 2.