Toả sáng sao đôi

Danh ca Ngọc Ánh bật khóc, lo sợ khi mẹ quên cả tên mình

DI PY |

Khi nghe thí sinh "Toả sáng sao đôi" thể hiện phần trình diễn của mình, danh ca Ngọc Ánh lại nhớ đến mẹ.

Danh ca Ngọc Ánh làm giám khảo Toả sáng sao đôi 2023

DI PY |

Tuyết Mai, Trương Trần Anh Duy, Henry Ngọc Thạch, Triệu Long, Hồng Mơ, Thu Trang tham gia Toả sáng sao đôi 2023. Trong đó, danh ca Ngọc Ánh làm giám khảo xuyên suốt.