Trạm y tế lưu động ở Bình Dương

Hiệu quả bất ngờ từ 184 Trạm y tế lưu động ở Bình Dương

ĐÌNH TRỌNG |

Tỉnh Bình Dương đã kiểm soát được dịch bệnh, việc phát hiện và điều trị người bệnh COVID-19 được chuyển hướng thực hiện ngay từ cơ sở. Để tăng cường năng lực y tế cho địa phương, tỉnh Bình Dương đã thành lập 184 Trạm y tế lưu động.