trộm tài sản

Đi chơi Tết, trộm cắt mái tôn đột nhập vào nhà lấy sạch tài sản

ĐÌNH TRỌNG |

Sau khi đi chơi Tết với bạn bè trở về nhà, cô gái mở cửa ra tá hỏa phát hiện trộm đã táo tợn cắt mái tôn đột nhập lấy trộm sạch tài sản.