Vận chuyển hàng không

Bộ GTVT hướng dẫn sử dụng phương tiện chuyên chở khách ra máy bay

Minh Hương |

Bộ Giao thông Vận tải đã có Quyết định 1594/QĐ-BGTVT về việc ban hành Hướng dẫn tạm thời về kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải hàng không trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19.