Vật liệu nhãn dán

UPM Raflatac ra mắt sáng kiến bền vững tại khu vực Đông Nam Á

T.TH |

UPM Raflatac - nhà cung cấp vật liệu nhãn dán có tính bền vững và sáng tạo hàng đầu thế giới vừa cho ra mắt sáng kiến “Chuyển đổi và Vòng lặp” tại khu vực Đông Nam Á.