VCS

Sản phẩm dầu nhớt chất lượng quốc tế ADNOC Voyager ra mắt tại Việt Nam

Thế Lâm |

Công ty Abu Dhabi National Oil (ADNOC) vừa giới thiệu sản phẩm dầu nhớt chất lượng quốc tế tại thị trường Việt Nam, thông qua nhà phân phối là Redachem Việt Nam và Công ty TNHH Dịch vụ Hóa chất Việt Nam (VCS).