Kienlongbank áp dụng kiểm tra tiền gửi tiết kiệm bằng QR code

V.P |

Từ ngày 12.4.2018, khách hàng có thẻ tiết kiệm (sổ tiết kiệm) của Kienlongbank hoàn toàn chủ động tra cứu thông tin và kiểm tra thẻ tiết kiệm thông qua QR Code mọi lúc mọi nơi.

Kienlongbank áp dụng in mã QR Code trên thẻ tiết kiệm cho các khách hàng mới, đồng thời với các khách hàng đang sở hữu thẻ tiết kiệm hiện tại, Ngân hàng sẽ tiến hành in bổ sung mã QR Code  khi khách hàng đến Ngân hàng giao dịch.

Trước đó, Kienlongbank đã áp dụng mã QR Code đơn giản trên danh thiếp, các ấn phẩm của Ngân hàng tạo điều kiện cho khách hàng truy cập ngay vào website Ngân hàng để tìm hiểu thông tin về sản phẩm, dịch vụ Kienlongbank nhanh chóng và hiệu quả.

Việc triển khai in mã QR Code lên thẻ tiết kiệm không chỉ giúp khách hàng kiểm tra, xác thực các thông tin in trên thẻ tiết kiệm có khớp đúng với thông tin (số thẻ, số tài khoản, ngày đến hạn, số dư hiện tại, lãi suất…) được cập nhật trên hệ thống của Ngân hàng, mà còn cho biết trạng thái của thẻ tiết kiệm có đang bị phong tỏa hay cầm cố,...

V.P