Ben Thanh TSC họp Đại hội Cổ đông 2023, chia cổ tức 20%

Khánh Linh |

Ngày 25.4.2023, Công ty Cổ phần TM-DV Bến Thành (Benthanh TSC) đã tổ chức Đại hội Cổ đông thường niên 2023.

Báo cáo của HĐQT cho biết, năm 2022, Benthanh TSC có lợi nhuận sau thuế hợp nhất là 17,7 tỉ đồng, đạt trên 210% kế hoạch. Tỉ lệ chi trả cổ tức đạt 20%. Đây là cố gắng rất lớn của ban điều hành trong thời kì khó khăn hậu dịch COVID-19.

Bên cạnh đó, Benthanh TSC cũng thực hiện đầy đủ nghĩa vụ nộp ngân sách Nhà nước, tuân thủ các quy định pháp luật trong quá trình hoạt động cũng như đảm bảo đời sống cho hơn 150 lao động tại doanh nghiệp.

Đại hội đã thông qua Nghị quyết năm 2023, trong đó lợi nhuận trước thuế hợp nhất đạt 33,45 tỉ đồng, tỉ lệ cổ tức đạt tối thiểu 11%.

Khánh Linh
TIN LIÊN QUAN

PNJ công bố kết quả kinh doanh quý 1/2023, lợi nhuận đạt 749 tỷ đồng

Vinh Phú |

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) công bố kết quả kinh doanh quý 1/2023 với doanh thu thuần đạt 9,753 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 749 tỷ đồng  (tăng 3.8% so với cùng kỳ), đây cũng được xem là một kỷ lục mới từ trước tới nay.

Đại hội cổ đông YEAH1 thông qua phương án tăng vốn và bầu HĐQT mới

T.TH |

Ngày 15.6 , CTCP Tập đoàn Yeah1 (Mã CK: YEG) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022.

Coteccons đặt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế 20 tỉ đồng

T.TH |

Công ty CP Xây dựng Coteccons vừa tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên, tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2021, thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022, và bầu thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ mới. Năm 2021 đánh dấu nhiều kết quả lớn của quá trình chuyển đổi định hướng chiến lược và tái cấu trúc doanh nghiệp của Coteccons.

PNJ công bố kết quả kinh doanh quý 1/2023, lợi nhuận đạt 749 tỷ đồng

Vinh Phú |

Công ty Cổ phần Vàng bạc Đá quý Phú Nhuận (PNJ) công bố kết quả kinh doanh quý 1/2023 với doanh thu thuần đạt 9,753 tỷ đồng và lợi nhuận sau thuế đạt 749 tỷ đồng  (tăng 3.8% so với cùng kỳ), đây cũng được xem là một kỷ lục mới từ trước tới nay.

Đại hội cổ đông YEAH1 thông qua phương án tăng vốn và bầu HĐQT mới

T.TH |

Ngày 15.6 , CTCP Tập đoàn Yeah1 (Mã CK: YEG) tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2022.

Coteccons đặt chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế 20 tỉ đồng

T.TH |

Công ty CP Xây dựng Coteccons vừa tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên, tổng kết hoạt động kinh doanh năm 2021, thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022, và bầu thành viên HĐQT cho nhiệm kỳ mới. Năm 2021 đánh dấu nhiều kết quả lớn của quá trình chuyển đổi định hướng chiến lược và tái cấu trúc doanh nghiệp của Coteccons.