Ông Nguyễn Hồng Sơn được bổ nhiệm làm Tổng Giám Đốc của Chubb Life Việt Nam

T.TH |

Ngày 20.12, Công ty TNHH Bảo hiểm Nhân thọ Chubb Việt Nam (Chubb Life Việt Nam) thông báo về việc ông Nguyễn Hồng Sơn được bổ nhiệm giữ chức vụ Tổng Giám Đốc của Chubb Life Việt Nam thay cho ông Lâm Hải Tuấn theo chấp thuận của Bộ Tài chính vào ngày 17.12.2021. Ông Nguyễn Hồng Sơn chịu trách nhiệm điều hành hoạt động kinh doanh của Chubb Life Việt Nam – một công ty cung cấp cho khách hàng các giải pháp bảo hiểm nhân thọ và các kế hoạch bảo vệ tài chính đa dạng.

Ông Nguyễn Hồng Sơn đã có hơn 16 năm kinh nghiệm làm việc tại Chubb Life, với hơn 14 năm gắn bó với Chubb Life Việt Nam tại vị trí Phó Tổng Giám Đốc Thường trực. Gần đây nhất, ông đảm nhiệm vị trí Tổng Giám Đốc của Chubb Life Myanmar. Với bề dày kinh nghiệm trong lĩnh vực bảo hiểm nhân thọ, cùng kiến thức sâu rộng về tài chính và quản trị doanh nghiệp, ông Nguyễn Hồng Sơn được kỳ vọng sẽ tiếp tục thúc đẩy hoạt động kinh doanh của Chubb Life Việt Nam lên một tầm cao mới. Ông Nguyễn Hồng Sơn có bằng Cử nhân về Tài chính, Thạc sỹ quản trị kinh doanh MBA của trường Đại học Hawaii tại Manoa, Chứng chỉ AICPA của Mỹ, CPA của Việt Nam và Úc.

Ông Lâm Hải Tuấn sẽ vẫn giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị của Chubb Life Việt Nam, đồng thời được bổ nhiệm chức danh Chủ tịch Điều hành theo chính sách của Tập đoàn Chubb. Ông Lâm Hải Tuấn sẽ tiếp tục đóng góp kinh nghiệm, chuyên môn của mình, cũng như giám sát và định hướng chiến lược cho Ban Điều hành Chubb Life Việt Nam.

T.TH