Bốn dự án bệnh viên hiện đại do Cotec Group đầu tư.
Bốn dự án bệnh viên hiện đại do Cotec Group đầu tư.

Tập đoàn Cotecgroup - 25 năm một chặng đường phát triển

T.T

Ngày 5.5.2018, Tập đoàn Cotec Group kỷ niệm 25 năm thành lập. Ra đời từ năm 1993, từ một công ty tư vấn nhỏ bé trực thuộc TCty Fico (Bộ Xây dựng), bằng sự nỗ lực, thương hiệu Cotec ngày càng lớn mạnh.

Trước năm 2000, CotecGroup còn khá xa lạ thì chỉ vài năm sau đó, thương hiệu này đã nổi lên thành doanh nghiệp hàng đầu trong các lĩnh vực mũi nhọn là sản xuất vật liệu xây dựng, kinh doanh bất động sản và xây lắp... Sau năm 2010, HĐQT CotecGroup đã đưa ra quyết định mang tính chiến lược là chuyển hướng đi mới khi cho ra đời thương hiệu  Cotec Healthcare với hoạt động chính trong lĩnh vực đầu tư y tế, chăm sóc sức khỏe.

TCty Cotec Healthcare hợp tác với các bệnh viện công để liên doanh, liên kết đầu tư, vận hành dự án bệnh viện mới theo hình thức xã hội hóa, song song với khối bệnh viện công hiện tại nhằm nâng cao chất lượng phục vụ khám chữa bệnh. Từ năm 2010-2018, Cotec Healthcare đã cho ra đời 4 dự án: Bệnh viện ĐK Đồng Nai - Giai đoạn 2, Bệnh viện Phụ sản QT Đức Giang; Bệnh viện ĐK Bình Định - Phần mở rộng, Bệnh viện Hữu nghị ĐK Nghệ An - Giai đoạn 2. 

Viết bình luận của bạn