Cục thuế tỉnh Bình Phước
Cục thuế tỉnh Bình Phước

Bình Phước thu ngân sách vượt dự toán khá cao

CAO HÙNG

Ngày 25.1, Cục thuế tỉnh Bình Phước cho biết, trong năm 2018, Bình Phước là địa phương có số thu ngân sách nhà nước vượt dự toán rất cao.

Theo ông Trần Văn Hướng – Cục trưởng Cục thuế tỉnh Bình Phước: Năm 2018, Cục thuế tỉnh Bình Phước đã thực hiện nhiệm vụ thu ngân sách nhà nước trong điều kiện có nhiều thuận lợi và cũng không ít khó khăn. Nhưng, với phương châm “kỷ cương, liêm chính, hành động, sáng tạo, hiệu quả” và tinh thần vượt khó, các chỉ tiêu kế hoạch đều đạt và vượt so với Nghị quyết của HĐND tỉnh đề ra. Đặc biệt, kết quả thu ngân sách  đạt cao so với dự toán Bộ Tài chính giao.

Kết quả tổng thu năm 2018 của Cục Thuế tỉnh Bình Phước là 7.460/6.395 tỷ đồng đạt 116,6% dự toán điều chỉnh HĐND, UBND tỉnh giao, tăng 47% so cùng kỳ (số tuyệt đối tăng 1.065 tỷ đồng). Trong đó, số thu ngành thuế quản lý thu đạt 7.435/4.573 tỷ đồng, tăng 62,5% dự toán pháp lệnh Bộ Tài chính giao (số tuyệt đối tăng 2.862 tỷ đồng), tăng 49% so cùng kỳ.

Hầu hết các khoản thu và tất cả các chi cục thuế huyện, thị, thành phố đều thu đạt và vượt dự toán, đều có mức tăng trưởng khá so với cùng kỳ. Với kết quả thu này, có một phần thu đột biến là 1.437 tỷ đồng từ tiền sử dụng đất bán đấu giá của các dự án khu đô thị, thu tiền thuê đất, thu lợi nhuận sau thuế, thu nợ năm 2017 chuyển sang...

Nhân sự ngành bán lẻ đang rất thiếu
Cơn khát nhân sự ngành bán lẻ

Ở thời điểm hiện tại, nhân sự ngành bán lẻ, từ nhân viên bán hàng cho đến quản lý cấp trung, cấp cao… vẫn tiếp tục được săn đón khi các thương hiệu bán lẻ mới liên tục gia nhập thị trường và các nhà bán lẻ hiện hữu thì đua nhau mở điểm bán mới, phát triển chuỗi.

Viết bình luận của bạn