Chi tiết thời gian và địa điểm bắn pháo hoa các sự kiện lớn trong năm 2021

Tú Quỳnh

Năm 2021, nhiều sự kiện lớn, quan trọng sẽ được tổ chức bắn pháo hoa nổ theo thời gian và địa điểm đã được ban hành.

Ngày 27.11.2020, Nghị định 137/2020/NĐ-CP về quản lý, sử dụng pháo được ban hành, trong đó có nêu rõ thời gian và địa điểm các sự kiện bắn pháo hoa nổ, cụ thể như sau:

1. Tết Nguyên đán

- Địa điểm bắn: Tại các thành phố trực thuộc trung ương và tỉnh Thừa Thiên Huế được bắn pháo hoa nổ tầm cao và tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút. Các tỉnh còn lại được bắn pháo hoa nổ tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút.

- Thời gian bắn: Vào thời điểm giao thừa Tết Nguyên đán.

2. Giỗ Tổ Hùng Vương

- Địa điểm bắn: Tại khu vực Đền Hùng, tỉnh Phú Thọ được bắn pháo hoa nổ tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút.

- Thời gian bắn: 21 giờ ngày 09 tháng 3 âm lịch.

3. Ngày Quốc khánh

- Địa điểm bắn: Các thành phố trực thuộc trung ương và tỉnh Thừa Thiên Huế được bắn pháo hoa nổ tầm cao và tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút. Các tỉnh còn lại được bắn pháo hoa nổ tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút.

- Thời gian bắn: 21 giờ ngày 02 tháng 9.

4. Ngày Chiến thắng Điện Biên Phủ

- Địa điểm bắn: Tại thành phố Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên được bắn pháo hoa nổ tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút.

- Thời gian bắn: 21 giờ ngày 07 tháng 5.

5. Ngày Chiến thắng (ngày 30 tháng 4 dương lịch)

- Địa điểm bắn: Thủ đô Hà Nội và Thành phố Hồ Chí Minh được bắn pháo hoa nổ tầm cao và tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút.

- Thời gian bắn: 21 giờ ngày 30 tháng 4.

6. Kỷ niệm ngày giải phóng, ngày thành lập các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương

- Các thành phố trực thuộc trung ương và tỉnh Thừa Thiên Huế được bắn pháo hoa nổ tầm cao và tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút. Các tỉnh còn lại được bắn pháo hoa nổ tầm thấp, thời lượng không quá 15 phút.

- Thời gian bắn: 21 giờ ngày giải phóng, ngày thành lập các tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương.

Ngoài ra, pháo hoa nổ còn có thể tổ chức bắn vào các trường hợp sau đây:

- Sự kiện văn hoá, du lịch, thể thao mang tính quốc gia, quốc tế.

- Trường hợp khác do Thủ tướng Chính phủ quyết định.

Viết bình luận của bạn