Hướng dẫn giám định chi phí khám chữa bệnh BHYT theo định suất

Minh Hương

Bảo hiểm Việt Nam ban hành Công văn 2634/BHXH-GĐĐT hướng dẫn thực hiện công tác giám định bảo hiểm y tế (BHYT) tại cơ sở khám, chữa bệnh thực hiện phương thức thanh toán theo định suất.

Theo đó, chi phí khám chữa bệnh BHYT thanh toán trong phạm vi định suất được giám định theo Điều 1, Điểm 2.1 Khoản 2 Điều 2 Quy trình giám định BHYT ban hành kèm theo Quyết định 1456/QĐ-BHXH đảm bảo các nguyên tắc:

Người bệnh BHYT được sử dụng các thuốc, vật tư y tế, dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thuộc phạm vi thanh toán BHYT.

Thuốc, vật tư y tế, dịch vụ kỹ thuật cung cấp cho người bệnh phù hợp với loại hình hoạt động, phân hạng, người hành nghề tại cơ sở khám bệnh, chữa bệnh.

Giá thanh toán BHYT đối với thuốc tân dược, thuốc đông y, thuốc từ dược liệu, vị thuốc y học cổ truyền, thuốc tự bào chế, thuốc pha chế, vật tư y tế, dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh thực hiện theo đúng các quy định hiện hành.

Chi phí KCB BHYT thanh toán ngoài định suất được giám định theo Quy trình giám định BHYT ban hành kèm theo Quyết định 1456.

Tỉnh Bình Dương huy động 700 cán bộ, công chức, viên chức vào các điểm nóng chống dịch COVID-19. Ảnh: Đình Trọng
Bình Dương: Gần 700 cán bộ công chức vào điểm nóng chống dịch COVID-19

Tại Bình Dương, 700 cán bộ, công chức, viên chức sẽ vào các điểm nóng tham gia hỗ trợ chống dịch COVID-19.

Viết bình luận của bạn