Để hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau khi sinh con là phải nghỉ hết thời gian hưởng chế độ thai sản và sức khoẻ chưa phục hồi. Ảnh Nam Dương
Để hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau khi sinh con là phải nghỉ hết thời gian hưởng chế độ thai sản và sức khoẻ chưa phục hồi. Ảnh Nam Dương

Nghỉ chưa hết thời gian thai sản, có được hưởng dưỡng sức sau sinh?

Nam Dương

Tôi chưa nghỉ hết thời gian hưởng chế độ thai sản, nhưng công ty yêu đi làm sớm. Tôi có được hưởng chế độ dưỡng sức sau sinh hay không?

Trên đây là nội dung câu hỏi của bạn đọc có email minhhongxxx@gmail.com gửi đến Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động nhờ tư vấn.

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời:

Văn phòng Tư vấn pháp luật Báo Lao Động trả lời: Khoản 4, điều 157 BLLĐ 2012 quy định: Trước khi hết thời gian nghỉ thai sản theo quy định tại khoản 1 điều này, nếu có nhu cầu, có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe của người lao động và được người sử dụng lao động đồng ý, lao động nữ có thể trở lại làm việc khi đã nghỉ ít nhất được 4 tháng. Trong trường hợp này, ngoài tiền lương của những ngày làm việc do người sử dụng lao động trả, lao động nữ vẫn tiếp tục được hưởng trợ cấp thai sản theo quy định của pháp luật về BHXH. Như vậy, để đủ điều kiện đi làm sớm, bạn cần có giấy xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền về việc đi làm sớm không có hại cho sức khỏe của người lao động.

Điều 41 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản như sau: 1. Lao động nữ ngay sau thời gian hưởng chế độ thai sản quy định tại điều 33, khoản 1 hoặc khoản 3, điều 34 của luật này, trong khoảng thời gian 30 ngày đầu làm việc mà sức khoẻ chưa phục hồi thì được nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ từ 5 ngày đến 10 ngày.

Thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ bao gồm cả ngày nghỉ lễ, nghỉ Tết, ngày nghỉ hằng tuần. Trường hợp có thời gian nghỉ dưỡng sức, phục hồi sức khỏe từ cuối năm trước chuyển tiếp sang đầu năm sau thì thời gian nghỉ đó được tính cho năm trước.

Do bạn đi làm sớm, trong khi điều kiện tiên quyết để hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau khi sinh con là phải nghỉ hết thời gian hưởng chế độ thai sản và sức khoẻ chưa phục hồi. Do đó bạn không đủ điều kiện hưởng chế độ dưỡng sức, phục hồi sức khoẻ sau thai sản.

Người lao động có HĐLĐ từ đủ 1 tháng trở lên thuộc đối tượng đóng BHXH bắt buộc. Ảnh Nam Dương
Đi làm công ty, tự đóng BHXH được không?

Tôi đi làm được một thời gian nhưng công ty chưa đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) cho tôi. Tôi tự đóng BHXH mà không thông qua công ty được không?

Viết bình luận của bạn