Tham thì thâm

Tham thì thâm

Ng.T.Thúy Hường

Công ty A cho Công ty B thuê một mặt bằng để làm cơ sở sản xuất trong thời hạn 5 năm, với giá 100 triệu đồng/tháng. Trong hợp đồng có nêu rõ là bên thuê, tức...