Thaco tổ chức hiến máu nhân đạo lần thứ 12 năm 2018

V.P

Ngày 26.6, tại Văn phòng TP.Hồ Chí Minh, THACO đã thực hiện buổi hiến máu mở đầu cho chương trình hiến máu nhân đạo của THACO trên toàn quốc.

Ngày hiến máu nhân đạo THACO năm 2018, chương trình kéo dài đến hết tháng 9/2018. Ngày đầu đã có 165 CBCNV hưởng ứng. Trung tâm Hiến máu Nhân đạo TPHCM đã nhận được gần 200 đơn vị máu. Chương trình hiến máu nhân đạo thuộc chiến lược xây dựng văn hóa với triết lý “Mang lại giá trị phục vụ và thể hiện trách nhiệm xã hội” của THACO, gồm nhiều chương trình xã hội lớn như: Xây cầu dân sinh cho đồng bào miền Tây, trao tặng học bổng “Vì tương lai đất nước” cho tỉnh Đồng Nai, đồng hành cùng chương trình “Truyền cảm hứng khởi nghiệp” của TW Đoàn và VTV tổ chức.

Trong 10 năm qua, THACO đã tổ chức 12 lần hiến máu và mỗi năm có gần 1600 đơn vị máu được hiến tặng. Năm nay, sau đợt phát động đã có trên 2000 CBCNV đăng ký, dự kiến sẽ hiến khoảng 1800 đơn vị máu. 

Viết bình luận của bạn