Các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp phòng, chống bạo lực xâm hại trẻ em. Ảnh TT
Các đại biểu chia sẻ kinh nghiệm và giải pháp phòng, chống bạo lực xâm hại trẻ em. Ảnh TT

Tình trạng trẻ em bị bạo lực, xâm hại tình dục vẫn diễn biến phức tạp

AT

Theo báo cáo của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, trong 2 năm 2017 - 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, toàn quốc có 4.912 trẻ em bị xâm hại, trong đó số trẻ em bị xâm hại tình dục chiếm trên 80%.

Ngày 1.11, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội tổ chức Hội nghị hướng dẫn thực hiện các quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, hiện nay cả nước vẫn còn khoảng hơn 5 triệu trẻ em nghèo theo phương thức đa chiều. Trong đó, tỷ lệ nghèo cao nhất là về vui chơi giải trí, sức khỏe và nước sạch. Tỷ lệ nhập học mầm non của trẻ em còn thấp, đặc biệt là trẻ em trong các hộ nghèo, trẻ em các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi.

Việc tiếp cận dịch vụ vui chơi giải trí của trẻ em tại các xã đặc biệt khó khăn thuộc vùng dân tộc thiểu số và miền núi còn thấp. Hầu hết các xã đặc biệt khó khăn còn thiếu điểm vui chơi cho trẻ em.

Về vấn đề bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em vẫn diễn ra phức tạp. Trong 2 năm 2017 - 2018 và 6 tháng đầu năm 2019, toàn quốc có 4.912 trẻ em bị xâm hại, trong đó số trẻ em bị xâm hại tình dục chiếm trên 80%.

Theo Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội, vẫn còn những vụ việc bị phát hiện muộn, thiếu một số các chế tài để kết tội. Bản thân trẻ em, người lớn thiếu kỹ năng phòng ngừa xâm hại bạo lực.

Để giải quyết các thách thức trên, Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội đã xây dựng dự thảo Kế hoạch Hành động quốc gia phòng, chống bạo lực, xâm hại trẻ em giai đoạn 2020 - 2025.

Kế hoạch nhằm nâng cao nhận thức, năng lực phòng ngừa, hỗ trợ, can thiệp các trường hợp, vụ việc bạo lực, xâm hại tình dục trẻ em của gia đình, trẻ em, cơ sở giáo dục, cơ quan, tổ chức có trách nhiệm bảo vệ trẻ em và cơ sở cung cấp dịch vụ bảo vệ trẻ em.

Kế hoạch cũng đặt ra mục tiêu hình thành chuẩn mực xã hội và tập quán ứng xử đối với trẻ em nhằm xây dựng môi trường sống an toàn, thân thiện, lành mạnh cho trẻ em.

Gần 100 ảnh, tư liệu báo chí về ATGT được trung bày tại triển lãm. Ảnh PV.
Hải Phòng: Triển lãm ảnh báo chí về “An toàn giao thông”

Ngày 25.10, Sở Thông tin và Truyền thông Hải Phòng phối hợp Ban An toàn giao thông thành phố, Sở Văn hóa và Thể thao, Thành đoàn Hải Phòng, các cơ quan báo chí và các đơn vị tổ chức Triển lãm ảnh báo chí về “An toàn giao thông”.

Viết bình luận của bạn