Nhân viên y tế phát thuốc cho F0 điều trị tại nhà.
Nhân viên y tế phát thuốc cho F0 điều trị tại nhà.

Các bài tập vận động cho F0 điều trị tại nhà

Hà Thái (Theo Sở Y tế Hà Nội)

Sở Y tế Hà Nội có hướng dẫn các bài tập, bài vận động dành cho F0 điều trị tại nhà.

 
 
 
 
Nhân viên y tế phát thuốc cho F0 điều trị tại nhà.
Những việc F0 điều trị tại nhà cần nắm vững

Sở Y tế Hà Nội có những hướng dẫn cho F0 điều trị tại nhà, trong đó lưu ý cách sử dụng máy đo SpO2, những vật dụng F0 cần có khi điều trị tại nhà.

Viết bình luận của bạn