Làm việc ở nhà, người lao động có bị giảm lương không? Ảnh minh hoạ: M.Hương
Làm việc ở nhà, người lao động có bị giảm lương không? Ảnh minh hoạ: M.Hương

Làm việc ở nhà, người lao động có bị giảm lương không?

Minh Hương

Tiền lương của người lao động này có bị ảnh hưởng khi nhiều nơi đang thực hiện giãn cách xã hội hay không?

Theo quy định tại Điều 94 Bộ luật Lao động 2019, người sử dụng lao động có trách nhiệm trả lương trực tiếp, đầy đủ và đúng thời hạn. Thậm chí, nếu người lao động không thể nhận lương trực tiếp thì người sử dụng lao động có thể trả lương cho người được người lao động ủy quyền hợp pháp.

Trong đó, tiền lương là số tiền mà người sử dụng lao động trả cho người lao động theo thỏa thuận để thực hiện công việc, bao gồm mức lương theo công việc hoặc chức danh, phụ cấp lương và các khoản bổ sung khác.

Nếu không có bất cứ sự thay đổi nào thì người sử dụng lao động phải trả đủ lương cho người lao động theo thỏa thuận đã ghi trong hợp đồng lao động.

Do đó, chỉ cần hoàn thành tốt công việc theo thỏa thuận trong hợp đồng, người lao động sẽ được trả lương đầy đủ và đúng hạn. Chính vì vậy, nếu cho nhân viên làm việc ở nhà nhưng người đó vẫn hoàn thành tốt công việc được giao thì về nguyên tắc vẫn phải được hưởng đủ lương theo thỏa thuận.

Tuy nhiên, để tạo điều kiện cho doanh nghiệp được chủ động trong việc điều hành sản xuất kinh doanh, phù hợp với tình hình thực tế, pháp luật cho phép người sử dụng có thể giảm tiền lương của người lao động trong 2 trường hợp sau:

Thỏa thuận sửa đổi hợp đồng lao động.

Chuyển người lao động làm công việc khác so với hợp đồng lao động.

Hướng dẫn thủ tục cấp lại đăng ký xe máy khi bị mất

Dưới đây là trình tự, thủ tục cấp lại đăng ký xe máy bị mất mới nhất.

Viết bình luận của bạn