Tiếp tục đề xuất lãi suất vay mua nhà ở xã hội là 4,8%

Tiếp tục đề xuất lãi suất vay mua nhà ở xã hội là 4,8%

Theo lãnh đạo Ngân hàng chính sách xã hội (NHCSXH) cho biết, Hội đồng quản trị NHCSXH đã trình Thủ tướng Chính phủ quyết định mức lãi suất cho vay ưu đãi năm 2019 đối với các đối tượng mua, thuê mua nhà ở xã hội; xây dựng mới hoặc...

Tin tức

Đào tạo

Thông tin doanh nghiệp