Bao nhiêu tuổi được đứng tên xe máy, ôtô?

Bao nhiêu tuổi được đứng tên xe máy, ôtô?

Dù Luật Giao thông đường bộ cũng như văn bản hướng dẫn đều không quy định cụ thể độ tuổi được đứng tên trên Giấy chứng nhận đăng ký xe máy , ôtô nhưng không phải ai cũng có...