Quang Hải trở thành tân sinh viên

Quang Hải trở thành tân sinh viên

Tiền vệ Nguyễn Quang Hải chính thức trở thành sinh viên ngành quản trị kinh doanh tại Đại học Kinh tế - Đại học Quốc gia Hà Nội.