Xin lỗi, anh không thể yêu em

Xin lỗi, anh không thể yêu em

Có câu nói rằng, "Yêu nhau yêu cả đường đi, ghét nhau ghét cả tông chi họ hàng", có thể với em, thích một người nào đó vốn là không có tội. Nhưng khi ta không có cảm tình thì dù có cố gắng đến mấy,...