Câu đố toán học lớp 4 những không phải ai cũng trả lời được

Phương Thảo |

Bạn hãy vận dụng khả năng tính toán, tư duy logic để trả lời những câu đố dưới đây.

Câu 1: Tìm số còn thiếu trong dãy số sau:

Câu 2: Tìm số tiếp theo của dãy số sau:

Câu 3: Tìm số tiếp theo của dãy số sau:

Câu 4: Tìm số tiếp theo của dãy số sau:

Câu 5: : Tìm số tiếp theo của dãy số sau:

Đáp án:

Câu 1:

Với dãy số "1, 6, 15,?, 45, 66, 91", ta có thể thấy các số trước liền kề hơn các số sau liền kề lần lượt là "5, 9, 21, 25" và mỗi số này khi trừ cho nhau đều = 4 (9-5=4, 25-21=4).

Áp dụng quy tắc này, thì dãy số "5, 9, 21, 25" sẽ phải là "5, 9, 13, 17, 21, 25" (21-17 =4, 17-13= 4, 13-9= 4). Và con số ở giữa 15 và 45 sẽ là 28 (28-15= 13, 45-28 = 17, 17-13= 4), phù hợp với quy luật của dãy số.

Đáp án đúng là D.

Câu 2:

Với dãy số "2, 5, 9, 19, 37, ?", ta có quy luật như sau: số thứ nhất x2, cộng thêm 1 sẽ ra số tiếp theo. Số tiếp x 2 rồi lại trừ đi 1 thì ra số tiếp. Quy tắc nhân cộng, rồi tiếp lại nhân trừ lặp lại lần lượt sẽ cho ra con số tiếp theo.

2 x 2 + 1 = 5

5 x 2 - 1 = 9

9 x 2 + 1 =19

19 x 2 -1 = 37

Cứ thế đến con số cuối cùng ta có: 37 x 2 +1= 75 => Đáp án đúng là B.

Câu 3: Ở câu số 3, chúng ta cũng áp dụng quy tắc nhân 2, cộng 1 rồi lại nhân 2 trừ 1 cho lần lượt các con số như ở câu số 2. Và kết quả cuối cùng sẽ là: 101 x 2 + 1 = 203 => Đáp án đúng là C.

Câu 4:

Với dãy số "2, 3, 8, 27, 112, ?" ta có thể thấy quy tắc sau giữa các con số:

2 x 1 + 1 = 3

3 x 2 + 2 = 8

8 x 3 + 3 = 27

27 x 4 + 4 = 112

112 x 5 + 5 = 565 => Đáp án đúng là D.

Câu 5: Với dãy số "1, 4, 10, 22, 46", ta thấy số trước trừ đi số sau lần lượt bằng "3, 6, 12, 24" và các số này, số trước nhân với 2 đều bằng số sau (3x2 =6, 6x2=12, 12x2=24). Áp dụng quy tắc này ta có số tiếp theo của dãy số là 94 (94- 46= 48, 48: 2= 24)=> Đáp án đúng là C.

Phương Thảo
TIN LIÊN QUAN

Những câu đố tìm con vật thú vị nhất dành cho trẻ em

Bảo Anh (T/H) |

Trong mỗi bức tranh dưới đây đều có những con vật trú ẩn. Bạn có thể giải mỗi một câu đố trong 15 giây?

Những câu đố đòi hỏi người chơi vận dụng nhiều khả năng

Bảo Anh (T/H) |

Dưới đây là 5 câu đố đòi hỏi bạn phải vận dụng tổng hợp các kỹ năng để có thể trả lời. Bạn mất bao lâu để trả lời những câu đố này?

5 câu đố tìm kiếm điểm khác biệt trong tranh

Bảo Anh (T/H) |

Mỗi câu đố dưới đây đều có 1 điểm khác biệt.

Trổ tài nhanh mắt tìm kiếm điểm khác biệt trong 5 câu đố vui

Bảo Anh (T/H) |

Mỗi bức ảnh có một chi tiết khác biệt với tất cả số còn lại, liệu bạn có thể tìm ra trong 10 giây ở mỗi câu đố?

Những câu đố tìm con vật thú vị nhất dành cho trẻ em

Bảo Anh (T/H) |

Trong mỗi bức tranh dưới đây đều có những con vật trú ẩn. Bạn có thể giải mỗi một câu đố trong 15 giây?

Những câu đố đòi hỏi người chơi vận dụng nhiều khả năng

Bảo Anh (T/H) |

Dưới đây là 5 câu đố đòi hỏi bạn phải vận dụng tổng hợp các kỹ năng để có thể trả lời. Bạn mất bao lâu để trả lời những câu đố này?

5 câu đố tìm kiếm điểm khác biệt trong tranh

Bảo Anh (T/H) |

Mỗi câu đố dưới đây đều có 1 điểm khác biệt.

Trổ tài nhanh mắt tìm kiếm điểm khác biệt trong 5 câu đố vui

Bảo Anh (T/H) |

Mỗi bức ảnh có một chi tiết khác biệt với tất cả số còn lại, liệu bạn có thể tìm ra trong 10 giây ở mỗi câu đố?