Đại học Bách khoa Đà Nẵng hợp tác đào tạo nguồn nhân lực ngành điện

Minh Thành |

Chiều 16.4, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng và Công ty Điện lực Quảng Trị tổ chức ký kết chương trình hợp tác đào tạo và khoa học công nghệ.

Theo đó, hai đơn vị sẽ hợp tác đào tạo nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ. Hai đơn vị cũng sẽ hợp tác tổ chức các chương trình thực tập, thực tế của sinh viên, cùng nhau trao đổi thông tin về nguồn nhân lực.

Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị cho biết: Căn cứ nhu cầu bổ sung nguồn nhân lực, hàng năm Công ty Điện lực Quảng Trị sẽ cung cấp thông tin về nhu cầu tuyển dụng cho Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng để thông báo, giới thiệu các sinh viên tiềm năng, có nguyện vọng làm việc tại Công ty.
Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị cho biết: Căn cứ nhu cầu bổ sung nguồn nhân lực, hàng năm Công ty Điện lực Quảng Trị sẽ cung cấp thông tin về nhu cầu tuyển dụng cho Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng để thông báo, giới thiệu các sinh viên tiềm năng, có nguyện vọng làm việc tại Công ty.
Tại buổi gặp, lãnh đạo hai đơn vị cũng thống nhất sẽ xem xét hỗ trợ xây dựng và phối hợp triển khai các khóa đào tạo chuyên đề và đào tạo sau Đại học nhằm nâng cao chất lượng nguồn nhân lực của Công ty Điện lực Quảng Trị trong các lĩnh vực Kỹ thuật điện, Kỹ thuật điều khiển và Tự động hoá.

Về vấn đề hợp tác nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ, Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Tiến Dũng - Trưởng khoa Điện, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng cho biết: Hai đơn vị thống nhất hợp tác triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với các lĩnh vực Hệ thống điện, Năng lượng tái tạo, Điều khiển tự động trong hệ thống điện do Công ty Điện lực Quảng Trị quản lý nhằm giải quyết các vấn đề thực tế trong quá trình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, đáp ứng nhu cầu phát triển của Công ty trong thời kỳ Cách mạng công nghiệp 4.0 và chuyển đổi số doanh nghiệp.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Tiến Dũng - Trưởng khoa Điện, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng cho biết: Hai đơn vị thống nhất hợp tác triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với các lĩnh vực Hệ thống điện, Năng lượng tái tạo, Điều khiển tự động trong hệ thống điện do Công ty Điện lực Quảng Trị quản lý.
Phó Giáo sư, Tiến sĩ Lê Tiến Dũng - Trưởng khoa Điện, Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng cho biết: Hai đơn vị thống nhất hợp tác triển khai các đề tài nghiên cứu khoa học và chuyển giao công nghệ với các lĩnh vực Hệ thống điện, Năng lượng tái tạo, Điều khiển tự động trong hệ thống điện do Công ty Điện lực Quảng Trị quản lý.
Trên cơ sở nhu cầu đào tạo và nghiên cứu của mỗi bên, hai bên sẽ thông báo và tạo điều kiện cho cán bộ, giảng viên và sinh viên tham gia các chương trình hội thảo về khoa học công nghệ được tổ chức của mỗi bên, Tiến sĩ Lê Tiến Dũng cho biết thêm.

Giám đốc Công ty Điện lực Quảng Trị cho biết: Đơn vị sẽ tiếp nhận sinh viên thực tập, làm đồ án tốt nghiệp theo giới thiệu của Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng và có trách nhiệm cung cấp tài liệu, bố trí nhân sự hướng dẫn, phối hợp kiểm tra, giám sát, đánh giá quá trình thực tập, làm đồ án tốt nghiệp của sinh viên tại Công ty.

Căn cứ nhu cầu bổ sung nguồn nhân lực, hàng năm Công ty Điện lực Quảng Trị sẽ cung cấp thông tin về nhu cầu tuyển dụng cho Trường Đại học Bách khoa Đà Nẵng để thông báo, giới thiệu các sinh viên tiềm năng, có nguyện vọng làm việc tại Công ty, ông Phan Văn Vĩnh thông tin thêm.

Minh Thành