Gần 500 giáo viên Hải Phòng tìm hiểu ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong giáo dục

Mai Dung |

Chiều 15.3, Sở Giáo dục Đào tạo, Công đoàn ngành Giáo dục Hải Phòng phối hợp Tập đoàn giáo dục Equest tổ chức hội nghị nói chuyện chuyên đề "Ứng dụng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý giáo dục".

Tại chương trình, các đại biểu nghe các diễn giả giới thiệu cách mạng trí tuệ nhân tạo và ứng dụng trong quản lý, điều hành; ứng dụng trí tuệ nhân tạo trong quản lý và giảng dạy. Ngoài ra, lãnh đạo, giáo viên các cơ sở giáo dục chia sẻ thực tiễn ứng dụng trong giảng dạy, quản lý; nghe tư vấn, giải đáp những khó khăn khi cập nhật công nghệ AI và trải nghiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại các bàn máy do đơn vị công nghệ FPT hỗ trợ.

Giáo viên trải nghiệm Ảnh: Mai Dung
Giáo viên trải nghiệm ứng dụng trí tuệ nhân tạo tại các bàn máy do đơn vị công nghệ FPT hỗ trợ. Ảnh: Mai Dung

Thực hiện Quyết định số 749 ngày 3.6.2020 của Thủ tướng Chính phủ về “Chương trình chuyển đổi số quốc gia đến năm 2025, định hướng đến năm 2030” trong đó giáo dục là lĩnh vực ưu tiên chuyển đổi số với giải pháp “Phát triển nền tảng hỗ trợ dạy và học từ xa, ứng dụng triệt để công nghệ số trong công tác quản lý, giảng dạy và học tập; số hóa tài liệu, giáo trình; xây dựng nền tảng chia sẻ tài nguyên giảng dạy và học tập theo cả hình thức trực tiếp và trực tuyến.

Thông qua hội nghị nói chuyện chuyên đề "Ứng dựng trí tuệ nhân tạo (AI) trong quản lý giáo dục", Sở Giáo dục Đào tạo Hải Phòng, Công đoàn ngành Giáo dục mong muốn trang bị kiến thức cho cán bộ, đoàn viên và nhà giáo về cách mạng trí tuệ nhân tạo và hướng dẫn, chia sẻ những kỹ năng trong việc khai thác công nghệ thông tin để làm công cụ hỗ trợ không chỉ công tác chuyên môn mà còn cả trong công tác công đoàn với mục tiêu đổi mới giáo dục, đổi mới công đoàn trong tình hình hiện nay.

Mai Dung