Hà Nội sẽ xây thêm trường phổ thông hiện đại, diện tích từ 5ha

Thu Giang |

Theo Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, từ nay đến năm 2025, thành phố sẽ đẩy nhanh tiến độ xây dựng thêm các trường phổ thông hiện đại có diện tích từ 5ha trở lên.

Thông tin từ Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội ngày 13.3, đơn vị sẽ tham mưu thành phố đầu tư chương trình kiên cố hóa trường, lớp học. Trong đó, ưu tiên cấp học mầm non và tiểu học, phát triển giáo dục vùng núi, vùng dân tộc thiểu số, vùng khó khăn...

Cũng trong giai đoạn từ nay tới năm 2025, Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội tham mưu thành phố rà soát, tăng trần chi ngân sách cho giáo dục, đổi mới cơ cấu chi ngân sách cho các cấp học theo hướng tăng tỉ trọng chi cho giáo dục mầm non và giáo dục tiểu học.

Tăng cường phân cấp, ủy quyền và giao quyền tự chủ về đầu tư cho các quận, huyện, thị xã và các cơ sở giáo dục phổ thông.

Đồng thời, đẩy nhanh tiến độ xây dựng thêm các trường phổ thông tiên tiến, hiện đại có diện tích từ 5ha trở lên theo Chương trình số 06-CTr/TU của Thành ủy Hà Nội về phát triển văn hóa, nâng cao chất lượng nguồn nhân lực, xây dựng người Hà Nội thanh lịch, văn minh giai đoạn 2021-2025.

Theo đánh giá của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, 10 năm qua, các trường mầm non, phổ thông trên địa bàn thành phố luôn được quan tâm, đầu tư cơ sở vật chất, trang thiết bị dạy học, tỉ lệ trường đạt chuẩn Quốc gia ngày càng tăng lên.

Tính đến giữa tháng 2.2024, tỉ lệ trường công lập đạt chuẩn quốc gia của thành phố đạt 80%. 30/30 quận, huyện, thị xã đã hoàn thành xây dựng kế hoạch, đề án, chương trình phát triển giáo dục và đào tạo địa phương, phát triển giáo dục mầm non giai đoạn đến năm 2025.

Hà Nội là một trong 5 địa phương sớm ban hành 2 nghị quyết, trong đó có 4 chính sách hỗ trợ cho nhà trường, học sinh với mức hỗ trợ cho các đối tượng gấp 1,5 lần so với quy định của Chính phủ...

Thu Giang