Hải Dương có thêm 18 trường được công nhận đạt chuẩn quốc gia

Hoàng Khôi |

UBND tỉnh Hải Dương vừa có quyết định công nhận trường học đạt chuẩn quốc gia với 18 trường trên địa bàn.

Theo đó, UBND tỉnh Hải Dương công nhận 8 trường mầm non đạt chuẩn quốc gia mức độ 1 gồm: Trường mầm non Vĩnh Lập (xã Vĩnh Lập, huyện Thanh Hà); Trường mầm non Việt Hồng (xã Việt Hồng, huyện Thanh Hà); Trường mầm non Chí Minh II (xã Chí Minh, huyện Tứ Kỳ); Trường mầm non Hồng Phúc (xã Hồng Phúc, huyện Ninh Giang), Trường mầm non Quyết Thắng (xã Ứng Hòe, huyện Ninh Giang), Trường mầm non Đồng Tâm (xã Đồng Tâm, huyện Ninh Giang); Trường mầm non Hiệp Lực (xã Hiệp Lực, huyện Ninh Giang).

4 trường tiểu học được công nhận đạt chuẩn cấp độ 1 gồm: Trường tiểu học An Thanh (xã An Thanh, huyện Tứ Kỳ); Trường tiểu học Toàn Thắng (xã Toàn Thắng, huyện Gia Lộc), Trường tiểu học Quang Trung (xã Quang Trung, huyện Tứ Kỳ); Trường tiểu học Yết Kiêu (xã Yết Kiêu, huyện Gia Lộc).

UBND tỉnh cũng công nhận 3 trường THCS đạt chuẩn cấp độ 1 là Trường THCS Thạch Lỗi (xã Thạch Lỗi, huyện Cẩm Giàng), Trường THCS Tân An, Trường THCS Thanh Xuân (cùng huyện Thanh Hà) và 1 trường THPT là Trường THPT Thanh Miện II (huyện Thanh Miện).

Ngoài ra, tỉnh Hải Dương công nhận 2 trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2 gồm Trường THCS Vũ Hữu (xã Thái Học, huyện Bình Giang), Trường THPT Thanh Miện (huyện Thanh Miện).

Thời hạn công nhận đạt chuẩn quốc gia của các trường là 5 năm.

Hoàng Khôi