Những câu đố tìm lỗi sai trong tranh

Bảo Anh

Mỗi câu đố qua tranh dưới đây đều có điểm sai. Hãy dùng khả năng tinh mắt và tư duy của mình để có câu trả lời chính xác.

Câu 1:

Câu 2:
Câu 3:
Câu 4:
Câu 5:

Đáp án

Câu 1: Người đàn ông đang bám trên máy bay.

Câu 2: Hoàng hậu cầm một chiếc điện thoại thông minh, điều này không phù hợp với bối cảnh lịch sử của tranh.

Câu 3: Vị Pharaon đang đi một đôi giày thể thao, điều này không phù hợp với bối cảnh lịch sử của tranh.

Câu 4: Màu của hai chiếc vòng cổ khác nhau.

Câu 5: Người đàn ông đang cầm một ngọn giáo.

Từ khóa: thông minh
5 câu đố thách thức đôi mắt

5 câu đố dưới đây đòi hỏi sự tinh mắt của bạn.

Viết bình luận của bạn