Những câu đố toán học giải bằng cách di chuyển que diêm

Bảo Anh

Mỗi câu đố dưới đây đều chưa đúng về mặt toán học. Bạn chỉ được phép di chuyển que diêm để giải chúng thành những phép toán đúng.

Câu 1:

Câu 2: Di chuyển hai que diêm và không vứt, bẻ gãy hay xếp chồng diêm lên nhau để phép toán 8 - 4 = 61 đúng.

Câu 3: Thêm một que diêm để được phép tính đúng?

Câu 4: Di chuyển một que diêm để được phép tính đúng.

Câu 5: Di chuyển hai que diêm để 9 - 6 = 8.

Đáp án

Câu 1: Đáp án: 4 - 3 + 2 = 3 hoặc 4 + 3 - 2 = 5. Bạn còn đáp án nào khác không?

Câu 2: Lật ngược ảnh, di chuyển hai que diêm sao cho 19 - 11 = 8.

Câu 3:

Câu 4:

Câu 5: Bạn có giải đúng không?

Những câu đố thử thách tìm điểm bất hợp lý

Mỗi câu đố dưới đây đều có những điểm bất hợp lý. Tuy nhiên, rất ít người nhanh trí nhận ra tất cả điểm bất hợp lý của bức tranh này trong thời gian 2 phút.

Viết bình luận của bạn