Rèn luyện trí não với năm câu đố IQ

Bảo Anh (T/H)

Mỗi câu đố có một yêu cầu riêng nhưng đều buộc bạn phải suy luận, tính toán nhanh và hợp lý để tìm ra đáp án thích hợp.

Câu 1: Hãy tìm đường đi từ số 4 ở đỉnh đến số 4 ở đáy sao cho đường đi đó là một phương trình đúng?

Câu 2: Hãy tìm ra ký hiệu ở vị trí dấu hỏi chấm?

Câu 3: Hãy suy luận để tìm r đáp án cho câu hỏi "nếu (if) - thì (then) này?

Câu 4: Bạn hãy kẻ ba đường thẳng để kết nối 4 chấm tròn với nhau!

Câu 5: Người nào có thể gặp nguy hiểm?

Đáp án:

Câu 1: Bạn có thể đi như sau để tạo thành phép tính: 4 + 6 - 5 + 3 - 6 + 2 = 4.

Câu 2: Bạn chỉ cần chia đôi các ký hiệu trước đó là có thể hiểu ký hiệu ở vị trí dấu hỏi chấm sẽ như thế nào.

Câu 3:

Từ phần If (nếu), có thể thấy mỗi chữ cái có giá trị bằng 2.

Từ "Giraffe" có 7 chữ cái, suy ra Giraffe = 14.

Câu 4: Bạn hãy vẽ một hình tam giác đi qua bốn chấm tròn.

Câu 5: Khi chạy, cô gái sẽ thở dốc và có thể bị hóc kẹo cao su.

Từ khóa: đố vui thông minh
Câu đố tìm điểm khác biệt trong những bức tranh

Những câu đố dưới đây đòi hỏi người chơi cần tập trung, quan sát kỹ các chi tiết nhỏ để tìm ra bông hoa khác biệt, ẩn trong các bức tranh sặc sỡ.

Viết bình luận của bạn