Tỉnh Ninh Bình tuyển bổ sung thêm gần 500 viên chức giáo dục công lập

DIỆU ANH |

Ninh Bình - Ngày 20.12, tại kỳ họp thứ XVIII, HĐND tỉnh Ninh Bình đã thông qua Nghị quyết về việc phê duyệt bổ sung 488 viên chức giáo dục mầm non và phổ thông công lập năm học 2023 - 2024.

Trong tổng số 488 biên chế được bổ sung có 257 biên chế mầm non, 187 biên chế tiểu học, 31 biên chế THCS và 13 biên chế THPT.

Theo rà soát của ngành GDĐT tỉnh Ninh Bình, năm học 2023 - 2024, do việc tăng số lớp, số học sinh nên số lượng người làm việc trong các cơ sở giáo dục công lập trên địa bàn tỉnh đang thiếu so với định mức quy định tại các Thông tư hướng dẫn của bộ, ngành Trung ương.

Tính đến ngày 15.11.2023, trên địa bàn tỉnh Ninh Bình có tổng số 457 trường mầm non và phổ thông công lập, biên chế được giao trong năm học 2023 - 2024 là 14.975 người nhưng mới sử dụng 14.520 người, còn thiếu 455 người so với chỉ tiêu được giao.

Theo đại diện lãnh đạo Sở Nội vụ tỉnh Ninh Bình, lý do chưa sử dụng hết số chỉ tiêu biên chế được giao là do có một số viên chức chuyển công tác, nghỉ chế độ bảo hiểm xã hội, nghỉ tinh giản biên chế theo Nghị định số 29/2023/NĐ-CP ngày 3.6.2023 của Chính phủ về tinh giản biên chế.

Bên cạnh đó, tỉnh Ninh Bình thực hiện chủ trương chỉ tuyển dụng không quá 50% số biên chế cán bộ, công chức, viên chức đã thực hiện tinh giản và không quá 50% số biên chế cán bộ, viên chức, công chức đã giải quyết chế độ nghỉ hưu hoặc thôi việc.

DIỆU ANH