Trao tặng 2000 cuốn sách nhằm tuyên truyền ý nghĩa của việc đọc sách

Trà My |

Với mong muốn làm đầy tủ sách trong thư viện trường học trên cả nước, Ehomebooks (dự án gây quỹ cộng đồng) đã khởi động việc tặng 2000 cuốn sách mang tên “Sổ tay thư viện trường học - Nâng cao năng lực học tập nhờ hoạt động đọc sách”.

Hiện nay, thư viện có vai trò quan trọng trong việc lưu trữ, cung cấp nguồn tư liệu cho công tác dạy và học của các nhà trường. Tuy nhiên, sự bùng nổ của công nghệ đã khiến vai trò của thư viện trường học ngày càng suy giảm.

Vì vậy, Ehomebooks quyết định phát động dự án gây quỹ cộng đồng tặng 2000 cuốn sách “Sổ tay thư viện trường học - Nâng cao năng lực học tập nhờ hoạt động đọc sách” tới các thư viện trường học trên cả nước.

Dự án được triển khai từ ngày 10.11.2023 - 22.11.2023 với đối tượng dự án là các thư viện. Đặc biệt là các thư viện trường học tại vùng nông thôn, khu vực có điều kiện khó khăn.

Theo đại diện của Ehomebooks, cuốn sách “Sổ tay thư viện trường học – Nâng cao năng lực học tập nhờ hoạt động đọc sách” được trao tặng trong dự án gây quỹ lần này có ý nghĩa phân tích mối quan hệ giữa việc đọc sách và năng lực học tập, mục đích, ý nghĩa của việc đọc sách. Trong đó dẫn ra ví dụ về các hoạt động ở nhiều trường học tại Nhật Bản nhằm chứng minh mối quan hệ mật thiết giữa việc đọc sách và nâng cao năng lực học tập.

Mặc dù 2000 cuốn sách là một con số khiêm tốn, nhưng đây sẽ là mảnh ghép đóng góp vào bức tranh chung của hoạt động thư viện và văn hoá đọc hiện nay.

Ông Trịnh Minh Tuấn - Giám đốc Công ty cổ phần Xuất bản và Giáo dục Quảng Văn - cho biết, dự án hi vọng đóng góp được những giá trị tốt đẹp cho cộng đồng, xã hội. Hơn thế, thông qua các dự án cộng đồng, đơn vị mong muốn tăng cường trách nhiệm cá nhân với cộng đồng.

“Nâng cao trách nhiệm mỗi cá nhân cũng như tổ chức đối với quá trình xây dựng cộng đồng học tập dựa trên thói quen đọc tích cực.

Mỗi cá nhân thông qua đóng góp nhỏ bé của mình đều có thể kiến tạo nên một cộng đồng mạnh mẽ và nhân văn” - ông Tuấn bày tỏ.

Những nỗ lực, đóng góp của Ehomebooks nhằm hướng đến việc xây dựng cộng đồng 10 triệu gia đình cùng con đọc sách, từ đó góp phần giúp hơn 20 triệu trẻ em Việt được đọc sách và phát triển văn hóa đọc cũng như khẳng định vai trò của giáo dục gia đình tại Việt Nam.

Trà My