Trường đại học ở TPHCM cảnh báo tình trạng học hộ, thi hộ

Chân Phúc |

TPHCM - Ngày 24.5, Trường Đại học Công Thương TPHCM ban hành cảnh báo tình trạng học hộ, thi hộ diễn ra trong sinh viên.

Trường Đại học Công Thương TPHCM cho biết, thời gian qua, trường đã phát hiện và đang xử lý nhiều trường hợp sinh viên có các hành vi điểm danh hộ, học hộ, làm bài hộ, thi hộ.

Theo nhà trường, đây là những hành vi vi phạm nghiêm trọng Quy chế đào tạo tín chỉ và Quy chế công tác sinh viên của trường, cũng như các quy định khác có liên quan của pháp luật. Hành vi này gây ra nhiều dư luận tiêu cực, ảnh hưởng tới chất lượng giáo dục đào tạo trong nhà trường.

Do đó, lãnh đạo trường đề nghị các đơn vị chức năng rà soát, thực hiện đầy đủ quy định về việc điểm danh trên các lớp học phần; thực hiện đúng quy trình tổ chức kiểm tra và thi kết thúc học phần, đối chiếu thông tin trên phần mềm thi, căn cước công dân, thẻ sinh viên với người dự thi.

Tuyên truyền rộng rãi trong sinh viên các nội dung về quy định "Các hành vi sinh viên không được làm" tại quy chế sinh viên của trường; quy định về hình thức xử lý kỷ luật sinh viên khi bị phát hiện đi học hộ, thi hộ.

Theo quy định của Trường Đại học Công Thương TPHCM, người nhờ học hộ lần đầu sẽ nhận điểm 0 học phần đó, xử lý mức khiển trách đến cảnh cáo trước toàn trường. Vi phạm lần 2 sẽ nhận điểm 0 toàn học phần thuộc học kỳ vi phạm, đình chỉ học tập có thời hạn, gửi thông báo về địa phương.

Người đi học hộ, nếu là sinh viên nhà trường - bị xử lý từ khiển trách đến cảnh cáo toàn trường, lần 2 sẽ đình chỉ học tập có thời hạn và gửi thông báo về địa phương. Trường hợp không phải là sinh viên, giao cơ quan chức năng xử lý.

Người nhờ thi hộ nhận điểm 0 toàn học phần thuộc học kỳ vi phạm, đình chỉ học tập có thời hạn. Vi phạm lần 2 sẽ buộc thôi học, gửi thông báo về địa phương. Trường hợp mức độ tái phạm thì giao cơ quan chức năng xử lý.

Người đi thi hộ sẽ bị đình chỉ học tập có thời hạn, phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý (nếu là sinh viên trường khác). Vi phạm lần 2 sẽ bị buộc thôi học, gửi thông báo về địa phương và gia đình. Nếu không phải là sinh viên sẽ giao cơ quan chức năng xử lý.

Trường hợp tổ chức học, thi, kiểm tra hộ; tổ chức làm hộ tiểu luận, đồ án, khóa luận tốt nghiệp, người vi phạm sẽ bị buộc thôi học, gửi thông báo về địa phương, gia đình. Đồng thời, bàn giao hồ sơ cho cơ quan Công an xử lý theo quy định của pháp luật.

Chân Phúc