Tập đoàn BAT - Một cách tiếp cận bền vững

Vân Vân |

Tập đoàn BAT (NYSE: BTI) là thương hiệu có bề dày lịch sử, được thành lập năm 1902 tại London (Vương quốc Anh) và có đại diện ở 175 quốc gia trên thế giới. BAT tham gia hoạt động cộng đồng xã hội rộng lớn tại nhiều quốc gia. Thông điệp của BAT: Hướng đến sinh kế cho nông dân, vì an sinh xã hội và bảo vệ môi trường.

Năm 2022, BAT dành 12,79 triệu bảng Anh cho các chương trình đầu tư cộng đồng bao gồm 12,60 triệu bảng Anh chi tiêu bằng tiền mặt và ước tính thêm 0,34 triệu bảng Anh cho các khoản đóng góp bằng hiện vật. Các chương trình này bao gồm các vấn đề từ đa dạng hóa cây trồng, trao quyền cho phụ nữ và phát triển nông thôn để cung cấp khả năng tiếp cận với chăm sóc sức khỏe, nước sạch và vệ sinh. Điển hình: các bác sĩ của BAT ở Pakistan cung cấp các dịch vụ chăm sóc sức khỏe cho hơn 100.000 người ở các địa phương nghèo đói. BAT có các chương trình vệ sinh và nước sạch ở 8 quốc gia, bao gồm Bangladesh, Kenya, Pakistan, Sri Lanka, Nigeria, Samoa, Quần đảo Solomon và Uzbekistan, mang lại lợi ích cho khoảng 317.000 người.

Tập đoàn BAT hướng đến đầu tư cộng đồng và đóng góp từ thiện, phù hợp với tám Mục tiêu Phát triển Bền vững của Liên Hợp Quốc. BAT tập trung vào các hoạt động trong hai chủ đề. Chủ đề cộng đồng nông thôn và nông nghiệp bền vững bao gồm những đóng góp cho sự bền vững về xã hội, kinh tế và môi trường của nông nghiệp, sinh kế của nông dân và các vấn đề môi trường rộng lớn hơn. Nó bao gồm các hoạt động như nỗ lực cải thiện đa dạng sinh học và tiếp cận với nước, trồng rừng, các chương trình ngăn chặn lao động trẻ em và giải quyết nghèo đói ở nông thôn, tài trợ cho nghiên cứu nông nghiệp và sinh kế cho nông dân.

Vì vậy, việc thúc đẩy các hoạt động nông nghiệp bền vững, hỗ trợ sinh kế của nông dân và bảo vệ môi trường. Mục tiêu của BAT tiếp tục tập trung vào việc trao quyền cho các cá nhân và cộng đồng, chủ yếu bằng cách cung cấp học bổng, đào tạo và phát triển kỹ năng, hỗ trợ các doanh nghiệp nhỏ và thúc đẩy tinh thần kinh doanh. Tập đoàn xây dựng tăng trưởng kinh tế tại các thị trường trọng điểm cũng như mở rộng nguồn nhân tài địa phương để có thể thu hút và tuyển dụng những người giỏi nhất khi xây dựng một đội ngũ nhân tài lâu dài.

Tập đoàn BAT có giá trị vốn hóa thị trường 75,14 tỉ USD. Trong 52 tuần qua, cổ phiếu BTI có mức thấp nhất là 31,64 USD và mức cao nhất là 43,30 USD. BAT chuẩn bị chia cổ tức vào ngày 23.8.2023. Ngày giao dịch không hưởng quyền là ngày 13.7.2023.

Vào năm 2022, công ty đã tạo ra 11,7 tỉ USD tiền mặt tự do và trả 5,9 tỉ USD cổ tức cho các cổ đông, mang lại cho công ty khoản dự phòng 5,8 tỉ USD để duy trì cổ tức năm 2023 bất kể doanh nghiệp có gặp áp lực kinh tế trong ngắn hạn hay không.

Vân Vân