Giấy nhận diện hết giá trị sử dụng trong 2 trường hợp

Minh Hương

Giấy nhận diện hết giá trị sử dụng trong hai trường hợp dưới đây.

Bộ Giao thông Vận tải ban hành tại Quyết định số 1570 hướng dẫn tạm thời về tổ chức giao thông, kiểm soát dịch đối với hoạt động vận tải bằng xe ô tô trong thời gian phòng, chống dịch COVID-19.

Theo đó, Giấy nhận diện hết giá trị sử dụng trong hai trường hợp sau đây:

- Một trong những người trên phương tiện có Giấy xét nghiệm SARS-CoV-2 hết hiệu lực.

- Hết thời hạn giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16 của Thủ tướng tại địa phương.

Ngoài ra, cơ quan chức năng sẽ kiểm tra, đối soát các thông tin trên Giấy nhận diện thông qua hai hình thức:

- Quét mã QR trên Giấy nhận diện bằng điện thoại thông minh hoặc thiết bị chuyên dụng.

- Tra cứu thông tin trên: luongxanh.drvn.gov.vn/#/

Để in được Giấy nhận diện này, đơn vị vận tải có nhu cầu phải truy cập vào địa chỉ: luongxanh.drvn.gov.vn/#/ hoặc ứng dụng Luồng xanh và làm theo hướng dẫn các bước trên đó.

Khi có thay đổi thông tin thì kê khai lại hoặc giao cho người trên phương tiện đó như lái xe, người phục vụ trên xe, nhân viên xếp, dỡ hàng hóa đi theo xe… kê khai lại.

In Giấy nhận diện và dán Giấy này tại vị trí dễ nhận biết trên xe đã kê khai.

Lưu ý: Khi lưu thông thì cầm theo 1 bản dự phòng cho trường hợp Giấy nhận diện dán trên xe bị hư hỏng.


Viết bình luận của bạn