Từ hôm nay, lệ phí cấp giấy phép lái xe online là 115.000 đồng

Huy Hùng |

Công dân nộp hồ sơ cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe trực tuyến được giảm lệ phí từ 135.000 đồng/lần xuống còn 115.000 đồng/lần.

Thông tư số 63/2023 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều của các Thông tư quy định về phí, lệ phí có hiệu lực từ ngày 1.12.

Theo đó, mức thu lệ phí cấp mới, cấp lại, cấp đổi giấy phép lái xe khi nộp hồ sơ online sẽ là 115.000 đồng/lần cấp, thay vì 135.000 đồng/lần cấp.

Từ ngày 1.1.2026 trở đi, áp dụng mức thu lệ phí quy định tại Biểu mức thu phí, lệ phí ban hành kèm theo Thông tư số 37/2023/TT-BTC.

Huy Hùng
TIN LIÊN QUAN

TPHCM tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử

Vinh Phú |

Ngày 29.11, UBND TPHCM có văn bản chỉ đạo Cục thuế TPHCM, các sở ngành, UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số.

TPHCM yêu cầu kiểm soát chặt chẽ việc cấp giấy phép lái xe

HỮU CHÁNH |

UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu các sở, ngành tăng cường quản lý, phòng, chống tiêu cực và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Đề nghị xử lý website giả mạo tra cứu, cấp đổi giấy phép lái xe

HỮU CHÁNH |

Trên mạng Internet vẫn tiếp tục xuất hiện các website giả mạo khác có giao diện, nội dung tương tự với trang thông tin điện tử giấy phép lái xe.

TPHCM tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử

Vinh Phú |

Ngày 29.11, UBND TPHCM có văn bản chỉ đạo Cục thuế TPHCM, các sở ngành, UBND các quận, huyện và TP Thủ Đức tăng cường quản lý, sử dụng hóa đơn điện tử, góp phần đẩy mạnh công tác chuyển đổi số.

TPHCM yêu cầu kiểm soát chặt chẽ việc cấp giấy phép lái xe

HỮU CHÁNH |

UBND TP Hồ Chí Minh yêu cầu các sở, ngành tăng cường quản lý, phòng, chống tiêu cực và nâng cao chất lượng công tác đào tạo, sát hạch, cấp giấy phép lái xe.

Đề nghị xử lý website giả mạo tra cứu, cấp đổi giấy phép lái xe

HỮU CHÁNH |

Trên mạng Internet vẫn tiếp tục xuất hiện các website giả mạo khác có giao diện, nội dung tương tự với trang thông tin điện tử giấy phép lái xe.