Chất lượng nhà giáo giáo dục nghề nghiệp từng bước nâng lên

QUANG MINH |

Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp (Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội) cho biết, hiện nay cả nước có gần 84 nghìn nhà giáo đang giảng dạy trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.

Chất lượng nhà giáo tại các cơ sở này đang từng bước được nâng lên về trình độ đào tạo, trên 92% nhà giáo đạt chuẩn về sự nghiệp sư phạm; khoảng 70% nhà giáo đạt chuẩn về trình độ kỹ năng nghề để dạy thực hành.

Sự phát triển đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp đã góp phần vào thành quả của hệ thống giáo dục nghề nghiệp trong những năm qua: Trên 85% học sinh, sinh viên tốt nghiệp trung cấp, cao đẳng có việc làm; có trường, có nghề đạt tỷ lệ 100% với mức thu nhập từ 7 - 10 triệu đồng/tháng.

Theo Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp, bên cạnh những mặt mạnh, chất lượng đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp vẫn còn nhiều bất cập như trình độ kỹ năng nghề của nhà giáo nhìn chung còn hạn chế, tỷ lệ nhà giáo vừa dạy được lý thuyết vừa dạy được thực hành thấp (khoảng 51%).

Kỹ năng phát triển chương trình, biên soạn giáo trình, tài liệu đào tạo còn yếu, phương pháp giảng dạy chậm đổi mới, chưa đáp ứng được yêu cầu giảng dạy tiếp cận năng lực và yêu cầu chuyển đổi số trong bối cảnh Cách mạng Công nghiệp 4.0 và đại dịch COVID-19.

Đặc biệt, chưa có cơ chế, chính sách khuyến khích đủ mạnh để thu hút những người có trình độ cao, tay nghề giỏi tham gia vào giáo dục nghề nghiệp, đặc biệt là những người đang làm việc tại các doanh nghiệp.

Theo đó, Tổng cục Giáo dục nghề nghiệp định hướng phát triển đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp giai đoạn 2021-2025 theo quan điểm là nhân tố quyết định phát triển sự nghiệp giáo dục nghề nghiệp.

Phát triển đội ngũ nhà giáo giáo dục nghề nghiệp theo hướng chuẩn hóa, nâng cao chất lượng, bảo đảm đủ về số lượng, chất lượng. Đặc biệt hình thành và phát triển đội ngũ người đào tạo là người của doanh nghiệp để tham gia vào đào tạo các cấp trình độ của giáo dục nghề nghiệp.

Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) cho hay thời gian qua, nhiều doanh nghiệp đã tổ chức hoạt động đào tạo thông qua vị trí công việc.

70 - 80% doanh nghiệp dệt may, da giày, điện tử...  đã cử lao động lành nghề có kỹ năng đứng ra kèm cặp cho các nhân viên mới tham gia vào các công đoạn trên dây chuyền sản xuất.

Đồng thời, doanh nghiệp cũng hợp tác, tham gia vào trong các cơ sở giáo dục nghề nghiệp, cũng như đào tạo nội bộ để người lao động có kỹ năngtham gia vào sản xuất nhanh nhất.

QUANG MINH
TIN LIÊN QUAN

Đề xuất tăng mức xử phạt vi phạm trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

QUANG MINH |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thay thế Nghị định số 79/2015/NĐ-CP ngày 14.9.2015.

Đề xuất quy định chuẩn năng lực người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp

QUANG MINH |

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư quy định chuẩn người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Khánh thành tòa nhà giáo dục cao thứ ba thế giới ở Madrid

Hà Anh |

Tháp IE - một tòa nhà giảng dạy mới cho Đại học IE, đã được khánh thành tại Madrid, Tây Ban Nha, trong tuần này. 

Đề xuất tăng mức xử phạt vi phạm trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp

QUANG MINH |

Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội đang dự thảo Nghị định quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giáo dục nghề nghiệp thay thế Nghị định số 79/2015/NĐ-CP ngày 14.9.2015.

Đề xuất quy định chuẩn năng lực người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp

QUANG MINH |

Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội đang dự thảo Thông tư quy định chuẩn người đứng đầu cơ sở giáo dục nghề nghiệp

Khánh thành tòa nhà giáo dục cao thứ ba thế giới ở Madrid

Hà Anh |

Tháp IE - một tòa nhà giảng dạy mới cho Đại học IE, đã được khánh thành tại Madrid, Tây Ban Nha, trong tuần này.