Chỉ 10% doanh nghiệp cho rằng sẽ giảm nhân lực vì tự động hóa

L.TUYẾT |

Theo nghiên cứu “Cuộc Cách Mạng Kỹ Năng 2.0” của ManpowerGroup, có đến 86% các nhà tuyển dụng đều cho rằng số hóa sẽ có tác động tích cực đối với việc tuyển dụng trên toàn cầu. Chỉ có 10% doanh nghiệp dự định sẽ giảm số nhân lực vì tự động hóa. Như vậy, khi các doanh nghiệp thực hiện quá trình số hóa, đa số sẽ cần thêm nhân lực chứ không giảm bớt.

Trong “From C-Suite to Digital Suite” (tạm dịch là “Từ Nhà điều hành cấp cao đến Nhà điều hành có trình độ số hóa”), ManpowerGroup chia sẻ rằng đến năm 2020, 30% doanh thu của các ngành nói chung sẽ đến từ các mô hình kinh doanh mới và quá trình chuyển đổi (số hóa) nhanh hay chậm chính là yếu tố quyết định sự khác biệt giữa người thắng kẻ thua. Theo kết quả khảo sát, các doanh nghiệp không ngừng số hóa có lợi nhuận cao hơn 26% và sở hữu giá trị thị trường cao hơn 12% so với đối thủ của họ.

Tuy nhiên, chỉ có Nhà Điều hành cấp cao (C-Suite) thôi thì vẫn chưa đủ để lãnh đạo thành công doanh nghiệp trong quá trình số hóa. Thời đại mới đòi hỏi các Nhà điều hành có trình độ số hóa (Digital Suite): Họ là những lãnh đạo có khả năng áp dụng công nghệ số, có óc phân tích và luôn kết nối tốt với nhau để hình thành văn hóa doanh nghiệp có khả năng tạo ra cơ hội và lèo lái quá trình số hóa thành công.

Theo nghiên cứu này, điều đáng mừng là kỹ năng lãnh đạo ứng dụng số hóa không nhất thiết phải thay thế toàn bộ những kỹ năng lãnh đạo truyền thống để có thể đạt được hiệu quả lãnh đạo mong đợi. Điều đó có nghĩa là 80% năng lực và các tố chất nền tảng làm nên một nhà lãnh đạo hiệu quả vẫn không thay đổi. 20% còn lại chính là những kỹ năng không được xem trọng trước đây, nhưng giờ đã trở nên rất cần thiết đối với những lãnh đạo, và những khả năng này hoàn toàn có thể đào tạo được. Đó chính là quy tắc 80/20.

L.TUYẾT