Áp thấp nhiệt đới gần biển Đông

Áp thấp nhiệt đới gần biển Đông ảnh hưởng như thế nào đến Nam Bộ?

HẠ MÂY |

Hiện gần biển Đông đang xuất hiện áp thấp nhiệt đới. Tại vùng biển Nam Bộ có mưa rào và dông vài nơi.