Chở khách

Xe ôm công nghệ ở TPHCM sẵn sàng chở khách trở lại

HẠ MÂY |

Hiện xe ôm công nghệ tại TPHCM đã được phép chở khách sau thời gian dài tạm ngưng hoạt động để phòng chống dịch COVID-19. Nhiều tài xế đã sẵn sàng hoạt động trở lại.