công chức viên chức

Nâng cao nghiệp vụ cho hơn 200 người làm công tác thông tin cơ sở

Thành An |

Bà Rịa - Vũng Tàu - Hơn 200 công chức, viên chức trên địa bàn tỉnh đã được tập huấn nâng cao nghiệp vụ trong công tác thông tin cơ sở.