Đại học Tài nguyên Môi trường

15 điểm/3 môn đỗ Đại học Mỏ - Địa chất và ĐH Tài nguyên Môi trường

Trí Tú |

Trường Đại học Mỏ - Địa chất và Đại hoc Tài nguyên Môi trường vừa công bố điểm chuẩn đại học trong đó nhiều ngành ở cả 2 trường lấy 15 điểm.