Họa

Độc đáo bộ sưu tập "Búp họa Tứ Phủ"

DI PY |

Đây là một bộ sưu tập mô phỏng thủ công các hình tượng trong tín ngưỡng thờ Mẫu - một loại hình văn hóa dân gian đã được UNESCO công nhận là văn hóa phi vật thể đại diện của nhân loại được NTK Vân Anh Scarlet.